Letterpress

Letterpress pozivnice za venčanje štampamo na luksuznim pamučnim papirima u kombinaciji sa klasičnim i prefinjenim ilustracijama i dizajnom.

Ova tehnika štampe je zbog komplikovane i skupe izrade osamdesetih godina umalo zaboravljena. Ali zbog svoje jedinstvenosti i lepote otiska danas se vraća u upotrebu, pogotovo u Americi i zapadnoj Evropi.

Prilagođavamo dizajn naših pozivnica svakom paru po želji,  jer verujemo da su svi detalji vezani za venčanje ogledalo Vašeg stila.


Ukoliko imate svoj dizajn, a želite našu štampu