POZIVNICA SA INICIJALIMA I PATERNOM


Dizajn: Moja pozivnica

Štampa: Foliotisak + Blindruk*

Moguće tehnike štampe: Foliotisak + Blindruk, Letterpress + Blindruk

Dimenzije: 170 mm x 120 m

Dizajn prilagođavamo Vašim željama.


Cena:

50 kom.: 160 €
100 kom.: 190 €
150 kom.: 230 €
200 kom.: 250 €

250 kom.: 280 €

U cenu je uračunat 350 gsm 100% pamučni papir.

Doplata za 710 gsm pamučni papir je 0.2 € po pozivnici.

U cenu nisu uračunate koverte.