POZIVNICA Providna V-01


Dizajn: Moja pozivnica

Štampa: Sito

Dimenzije: 170 mm x 120 m

Dizajn prilagođavamo Vašim željama.


Cena:

50 kom.: 115 €
100 kom.: 180 €
150 kom.: 245 €
200 kom.: 300 €

250 kom.: 350 €

U cenu nisu uračunate koverte.

Pozivnice se štampaju na materijalu debljine 1mm tehnikom sito štampe.

*Svaka dodatna boja na pozivnici uvećava ukupnu cenu pozivnica za 20%.